fbpx

AKTYWNA INTEGRACJA Ryszard Sachoń

Kraszewskiego 4/1
16-001 Kleosin

tel.: 602 629 446

biuro@aktywnaintegracja.com

 

Dane do faktury

Aktywna Integracja Ryszard Sachoń

Kraszewskiego 4/1
16-001 Kleosin

NIP 9660633176

Nr rachunku bankowego

ING Bank Śląski O/Białystok

78 1050 1823 1000 0090 7658 2007

Numer ewidencyjny 7275 w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych.

TOP